Skip to main content

LEHEN HEZKUNTZA

                         

 

                                 

 

LH etapako ezaugarriak

 

 KONFIANTZAREN PEDAGOGIA

Haur Hezkuntzatik datorren pedagogiari jarraipena ematen zaio LHko 1. zikloan (1, 2, eta 3. mailan).

Hiru ikaskuntza mota bermatu behar dira.                                                                                                                    alt

Ikaskuntza gidatua:

 Irakasleak darama momentu honen gidaritza. Irakasleak azalpenak ematen ditu eta haurrak jarraitu egiten dio. Mahai gaineko lana izango litzateke momentu hau (ikaslea %20 / irakaslea %80).

 

Ikaskuntza aktiboa:

Ikasitakoa praktikan jartzen du ikasleak. Talde txikitan edo bakarka lan egiten da eta ikasle-irakaslearen artean, etengabeko elkarrekintza ematen da: irakasleak ikaslearen premietara egokitzen du bere jarduna (ikaslea %50 / irakaslea %50).

 

Ikaskuntza esperientziala:     alt

Ekintzetan oinarritutako ikaskuntza da. Ikasitako guztia praktikan jartzeko unea izaten da eta modu autonomoan jarduteko eskatzen zaie. Ikasleak lan egiten duen bitartean, irakasleak gainbegiratu egiten du edota eskaera konkretuak asetzen ditu (ikaslea %80 / irakaslea %20).   

 

 

 

 

                                                                           

     

EKI PROIEKTUA 

LHko  2. Zikloan (4., 5. eta 6. mailan)                           

Euskal Curriculuma garatzen du.

Konpetentzietan Oinarritutako Curriculuma, lanketaren ardatza da.

Integrazioaren Pedagogian oinarritutako egitasmoa da.

 

 

 • Pertsonaren garapen osoa: norbanako, gizarte-kide eta izadi-kide gisa, lortu ahal izateko oinarri sendoak finkatzea bilatzen du:
  • Euskal Kultur espezifikoaren eta unibertsalaren oinarriak eskuratzea
  • Ondorengo ikasketak egiteko eta lan munduan aritzeko prestatzea              
  • Bizitza osoan zehar ikasten jarraitzeko prestatzea.
 • Konpetentzietan oinarrituta dago eta Europako arauek ezarri duten irakaskuntza- konpetentzietan oinarritu behar du. Dagoeneko ez da nahikoa jakintza akademikoa eskuratzea.  Edozein bizitza-egoeratan konpetentea izatea lortu behar du ikasleak: 
  • Pentsatzen eta ikasten ikasi
  • Komunikatzen ikasi
  • Elkarrekin bizitzen ikasi
  • Norbera izaten ikasi
  • Egiten eta Ekiten ikasi      
 • EKI proiektuak lau osagai kurrikular ditu:
  • Konpetentziak landuz ikasi eta irakasten da.
  • Euskal kultur ibilbidean eta curriculum ofizialetan oinarritzen da.
  • Ikas arlo guztietan prozedura sistematizatuak errazten dira, ikasten eta egiten jakiteko.
  • Euskara ardatz duen hizkuntzen planteamendu integratua egin da.
 • Egoerei irtenbideak aurkitzen ikasi behar du ikasleak, ikasitakoa egoera berrietan baliatzeko.
 • Benetako egoera esanguratsuen aurrean jarrita, ikasleek egoera horietan behar dituzten baliabideak bilatzen eta erabiltzen ohitu behar dute; irtenbideak aurkitzen saiatu, bakarka eta lan taldean moldatu, arazoen soluzioa erdietsi eta egoera berrietan ikasi dutena baliatu.